Forside
Vestermose Portalen, Slagelse
Grundlovsfest i Vestermose 5. juni 2024 PDF Udskriv Email
Skrevet af Martin Appel   
Lørdag, 01. juni 2024 22:10


Onsdag d. 5. juni er der Grundlovsdags arrangement i Vestermose i præstegårdshaven i Sønderup.


Der er grundlovsmøde i præstegårdshaven ved Sønderup Kirke beliggende Sønderupvej 6, Sønderup, 4200 Slagelse.
Arrangementet afholdes (selvfølgelig) grundlovsdag onsdag d. 5. Juni 2024 med start kl. 13:00.

Haven åbnes kl 13:00 med Pandekagevognen, der byder på gratis pandekager, is og kaffe.


Programmet er:

* 13:00 Pandekagevognen åbner.

* 13:30 Velkomst ved sognepræst Tommy Corfixen.

* 13:35 Grundlovstale ved sognepræst og debattør Katrine Winkel Holm.

* Intro med Evergreen koret.

* Koncert med Svend Nikolajsens Orkester.

* Outro med Evergreen koret.

* Fællessang ind imellem.


Vi håber at der er mange, der har lyst til at slutte op om arrangementet.

Vel mødt til en hyggelig, traditionsrig og familievenlig grundlovsdag for alle generationer.

Ref.: Sønderup Kirke

Senest opdateret: Lørdag, 01. juni 2024 22:25
 
Sogneaftener i Sønderup efterår og vinter 2024-2025 PDF Udskriv Email
Skrevet af Martin Appel   
Fredag, 07. juni 2024 11:17

Sogneaftener program 2024-2025

Kom og deltag i gratis sogneaftener i Sønderup i efteråret og vinteren 2024-2025 med forskellige arrangementer og gratis spisning.

Det plejer at være underholdende og interessante arrangementer og alle er velkomne.

Husk at tilmelde jer spisning der starter kl 18:00, hvis I ønsker at spise med.Senest opdateret: Lørdag, 08. juni 2024 17:19
 
Informationsmøde om nye Solceller ved Kragerup Gods, Kalundborg Kommmune 30. januar 2024 PDF Udskriv Email
Skrevet af Martin Appel   
Onsdag, 24. januar 2024 21:35Kom til informationsmøde om ny Solcellepark ved Kragerup Gods tirsdag 30. januar 2024 kl. 17:00 i Hallelev forsamlingshus


Kalundborg Kommune har den 5. januar 2024 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg og lokalplan med tilhørende miljøvurdering vedrørende opstilling af solcelleprojekt Kragerup.
Projektet består af et ca. 117 hektar stort solcelleanlæg på ca. 96 MW AC / 122 MW DC.
Solcellerne etableres som faste installationer og har en højde på max 3,5 m.
Stepup-transformere og tilhørende koblingsudstyr og -anlæg mv. etableres med en højde på op til 7,5 m.

Alle ejere og beboere af bygninger på matrikler inden for 1,5 km fra den planlagte placering af solcelleanlæg skal orienteres om projektet via Digital Post/alm. post ved fritagelse, i stedet for en orientering igennem lokale aviser som tidligere.
Denne skriftlige meddelelse er således kun en orientering om, at Better Energy Kragerup P/S som opstiller af projektet inviterer alle interesserede til offentligt lovpligtigt informationsmøde efter VE-loven om projektet

Mødet afholdes den 30. januar 2024 kl. 17.00 i Hallelev Forsamlingshus, Hallelevvej 27, 4200 Slagelse.
Af hensyn til tilrettelæggelsen af mødet bedes du tilmelde dig mødet. Tilmelding skal ske til opstiller på mail Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen. senest den 26. januar 2024.

På mødet redegør opstilleren for projektets betydning for de omkringliggende beboelsesejendomme.
Endvidere redegør Energistyrelsen for reglerne om erstatning for værditab på beboelsesejendomme som følge af opstillingen af projektet (værditabsordningen), samt nære naboers mulighed for salgsoption og VE-bonus.

Hvis du ikke mulighed for at deltage i mødet, kan det orienteringsmateriale, som udleveres på mødet, rekvireres ved at kontakte Better Energy på e-mailadressen Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen. .

Hvis du har spørgsmål til værditabs-, salgsoption- og VE-bonusordningen kan du læse mere på Energistyrelsens hjemmeside. Energistyrelsen kan kontaktes på e-mailadressen Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

Indkaldelsen til informationsmødet er sendt via E-Boks til de beboere, der bor indenfor 1,5 Km af den planlagte enorme solcellepark.
Se indkaldelsen til mødet fra Energistyrelsen her ...

Senest opdateret: Tirsdag, 12. marts 2024 21:13
 
Indsend evt. Høringssvar om nye Solceller ved Kragerup Gods senest 25 Marts 2024 PDF Udskriv Email
Skrevet af Martin Appel   
Onsdag, 24. januar 2024 21:35

Indsend dit evt. høringssvar til den nye Solcellepark ved Kragerup Gods senest 25. Marts 2024


Kalundborg Kommunalbestyrelse har den 20. december 2023 vedtaget at fremlægge planforslag i offentlig høring i 8 uger vedr. etablering af en solcellepark ved Kragerup Gods.

Samtidig offentliggøres miljøvurdering af planforslag og miljøkonsekvensrapport for selve projektet jf. Miljøvurderingsloven.

Formål med planforslagene:

Der eksisterer allerede et kommuneplantillæg for området vedrørende PTX-anlæg og vindmølleanlæg (H3.T03).
Med Kommuneplantillæg nr. 11 har formålet været at etablere et planmæssigt grundlag for etablering af et solcelleanlæg.
Kommuneplanrammen (H3.T03) udvides og tilrettes således at solcelleanlægget bliver en samlet del af det tekniske område, som indgår i en større energipark for de forskellige VE-anlægstyper.

Formålet med Lokalplanen er at muliggøre realisering af solcelleparken på Kragerup Gods.
Derudover er lokalplanens formål at;

- området kan anvendes til solcelleanlæg med tilhørende tekniske installationer.
- at områdets anvendelse til solcelleanlæg varetager hensynet til nabobeboelser, og at den visuelle påvirkning af det omkringliggende landskab begrænses.
- solcelleanlægget afskærmes af levende hegn.
- at der bliver etableret offentlige, rekreative stier og udsigtstårne.
- der fastsættes bestemmelser, som erstatter de ellers nødvendige landzonetilladelser (Bonusvirkning), herunder at sikre at solenergianlægget er fjernet senest ét år efter driftsophør.

Læs mere om planforslaget og muligheder for dine evt. indsigelser eller bemærkninger på Kalundborg Kommune's sider her:
Planforslag solcellepark ved Kragerup Gods.

Læs også herunder det på orienteringsmødet d. 30. Januar 2024 i Hallelev Forsamlingshus udleverede materiale fra solcellepark projekt firmaet Better Energy:
Orienterings-Materiale-Solcellepart-Kragerup-Gods

Energistyrelsens materiale fra orienterings mødet kan ses her:
Energistyrelsen-Salgsoptionsordningen
Energistyrelsen-Vaerditabsordningen
Energistyrelsen-VE-Bonusordningen

Høringsfrist:
Kalundborg Kommune er blevet gjort opmærksom på en teknisk fejl i det dokument, der blev sendt i høring den 8. januar 2024.
Derfor er høringsfristen forlænget med tre uger til den 25. marts 2024.

Bemærkninger til planforslaget skal sendes skriftligt til Kalundborg Kommune, Plan, Byg og Miljø, Holbækvej 141B, 4400 Kalundborg, eller e-mail: Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen. således, at de er kommunen i hænde senest den 25. marts 2024.
Af mailens eller brevets titel skal det fremgå, at det omhandler "Høringssvar til ”Forslag til Lokalplan nr. 592 for solcelleanlæg ved Kragerup Gods.”

Deadline for høringssvar: Indsend dit evt. høringssvar til den nye Solcellepark ved Kragerup Gods senest 25. Marts 2024

Senest opdateret: Lørdag, 01. juni 2024 22:22
 
Grundlovsfest i Vestermose 5. juni 2023 PDF Udskriv Email
Skrevet af Martin Appel   
Fredag, 02. juni 2023 22:10


Mandag d. 5. juni er der Grundlovsdags arrangement i Vestermose i præstegårdshaven i Sønderup.


Traditionen tro er der grundlovsmøde i præstegårdshaven ved Sønderup Kirke beliggende Sønderupvej 6, Sønderup, 4200 Slagelse.
Arrangementet afholdes (selvfølgelig) grundlovsdag mandag d. 5. Juni 2023 med start kl. 13:30.

Programmet er:

* Grundlovstale ved Børge Riis Larsen. Tidl. gymnasielærer og pædagogikhistoriker. Han var i perioden 1973 til 2014 ansat som gymnasielærer på Slagelse Gymnasium og HF-kursus, og han har virket som censor i videnskabshistorie ved danske universiteter.

* Koncert med Mette Siig og Lars Lienhøft. Den lokale musikalske duo med Mette Siig og Lars Lienhøft spiller toppen af poppen med nyere og ældre numre, danske såvel som udenlandske. Repertoiret strækker sig fra 70'erne til i dag.

* Evergreen koret. Det endnu mere lokale gospelkor under ledelse af Henning Vilén.

* Fællessang

Der vil være gratis Pandekager, is, kaffe og sodavand til alle.

Vi håber at der er mange, der har lyst til at slutte op om arrangementet.

Vel mødt til en hyggelig, traditionsrig og familievenlig grundlovsdag for alle generationer.Ref.: Sønderup Kirke

Senest opdateret: Onsdag, 24. januar 2024 22:10
 
«FørsteForrige12345678910NæsteSidste»

Side 1 ud af 38
Banner
Copyright © 2024 Vestermose Portalen, Slagelse. Alle rettigheder reserveret.
Joomla! er fri software udgivet under GNU/GPL licens.
 

Online brugere

Vi har 208 gæster online